Plastdetaljer

Vi har under många år genomfört konstruktionsarbete av formsprutade detaljer i samarbete med stora och
små formsprutningsföretag samt verktygstillverkare. På detta sätt har vi skaffat oss stor erfarenhet av produktkonstruktion i formsprutad plast.

Vi arbetar oftast i projektform tillsammans med kund, designers , verktygsmakare m.fl.
Vi ansvarar ofta för prototypframtagning och förserier samt kontakter med verktygstillverkare och tillverkningsenheterna.