Gjutgods

Vi har genom mångårigt konstruktionsarbete av pressgjutna detaljer och samarbete med stora och små pressgjuterier skaffat oss stor erfarenhet av produktkonstruktion i pressgjuten zink , aluminium och magnesium.

Vi åtar oss ofta uppdrag där befintliga konstruktionen i t.ex tunnplåt skall omkonstrueras till ett pressgjutgods. Vi tar även fram verktygs-NUFO med kompensationer för bearbetning och medverkar vid verktygskonstruktionen.