Kylsystem

Vi har många års erfarenhet av utveckling av kylsystem och komponenter till kylsystem för personbilar, lastbilar och lastfordon.

Ingående delsystem där vi har stor erfarenhet är t.ex.

  • Vattenkylare
  • Laddluftkylare
  • Oljekylare (motor , transmission och hydraulik)
  • Fläktkåpor
  • Avdämpade upphängningssystem

Genom vår mångåriga erfarenhet har vi stort kunnande gällande komplexa komponenter i formsprutad plast ,vacumformad plast , kokillgjuten aluminium och pressad aluminiumplåt.