• Nufotec Design

  • Nufotec Design

    Kvalitetsmedveten Produktutveckling

Konstruktion och produktutveckling

Vi utför komplett produktutveckling från design/formgivning , prototyper och processval till färdiga konstruktionsunderlag.

Vi har stort kunnande inom många tillverkningsprocesser och kan därför rådgiva när det gäller val av tillverkningsmetoder, verktyg och produktionsupplägg.

Konstruktion och produktutveckling

Jobba på Nufotec

Vi söker erfaren produktutvecklare/maskiningenjör