Pulkor , Stiga Games

Design , Formgivning och konstruktion av Pulkor.

Processanpassning till IML.

Kostrationalisering och Logistikoptimering