Motormanövrerat lås

Konstruktion och produktutveckling av motormanövrerade låssystem

som ingår i ett system för digital nyckelhantering.

Konstruktion av motor och växelsystem samt komplett inkapsling.