Prototyptillverkning

Vi har ett mycket stort kontaktnät som vi använder vid prototypframtagning.

Vi kan ansvara för framtagning av prototyper och förserier gällande plast , gummi

,  gjutna detaljer i olika material , svetsade plåt och rörkonstruktioner samt

maskinbearbetade detaljer.