Produktions- och processval

Vi har stort kunnande och kontaktnät inom många tillverkningsprocesser.

Vi bistår ofta kunder med val av processmetod för deras produkter.

Eftersom en väldigt stor del av våra uppdrag gäller verktygsbundna konstruktioner

och komponenter har vi stort kontaktnät av verktygstillverkare både i Sverige

och utomlands.