NC Programmering

Vi har i många år arbetat med NC-programmering i Catia V4 och V5.

Både 3 , 4 och 5-axlig programmering för fleroperationsmaskiner.