Förstudie

En förstudie kan vara allt från framtagning av ett design / formgivningsförslag ,

ett grovt konceptförslag eller förslag på tillverkningsmetod anpassat

till den prognostiserade tillverkningsvolymen. Ibland kan en förstudie innefatta ett

ganska omfattande utredningsarbete / research.