Design & Formgivning

Vi har vid flertal tillfällen medverkat vid design och formgivning av konsument- Produkter i plast.

Vi har stort kunnande i olika tillverkningsmetoder och vilka begränsningar och möjligheter detta ger.